De ziel is terug in de aloude pastorie

Het was al in 1887 dat de pastore van de St. Stephanuskerk werd gebouwd. De neo-Hollandse Renaissance stijl maakte dat het markante gebouw in de loop der jaren het predicaat ‘van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang’ kreeg. Maar belangrijker in de achterliggende periode was dat vele pastoors, kapelaans én huishoudsters er hun ‘thuis’ vonden om van daaruit hun zielzorg te verlenen. Die tijd is voorbij.

Lees meer in BorneBoeit

Deze website is door de bedrijven zelf gerealiseerd. Vraag ze vooral als je ergens hulp bij kunt gebruiken.