Over de Pastorie

Het huis van de pastor

In de bloeitijd van de parochie verschafte de pastorie onderdak aan een pastor, meerdere kapelanen en huishoudsters. De laatste jaren werd het huis echter nog slechts door één persoon bewoond. Na pastor Bosch, die er met zijn huishoudster woonde, betrok Pastor Theo van der Sman het pand en na hem pastor Nowarra. Sinds het vertrek van de laatste geestelijke, eind 2018, stond het gebouw leeg.

Bezoek De Pastorie

Deze website is door de bedrijven zelf gerealiseerd. Vraag ze vooral als je ergens hulp bij kunt gebruiken.